Executive

No Name Post Branch
1 Shri. Dinkar Purushottam Deshmukh General Manager
2 Shri. Prashant Raghunath Ambure Manager Credit
3 Shri. Saurabh Baliram Ghadage Manager Accounts/Investment
4 Shri. Mahavir Changdev Jadhav Manager Main Branch
5 Shri. Sanjay Govindrao Salunke Manager Mangalwedha
6 Shri. Vijay Arjun Shelake Manager Pune
7 Shri. Pramod Vijaykumar Yadav Manager Akkalkot
8 Shri. Subhash Namdev Petkar Manager Barshi
9 Shri. Nandkumar Vasantrao Bhosale Manager Pandharpur
10 Shri Bapu Mahadev Sathe Manager BC/BF
11 Shri. Nishant Manikrao Devadkar Manager Sangola