Executive

Sr.
No.

Name

Designation

Name and Contacts

1

Shri.Deshmukh Dinkar Purshottam

Manager

“Anuttam”,16 B  Rajesh Kothe Nagar,
Dhumma wasti, Solapur.
Mobile           :    9923404500

2

Shri.Ambure Prashant Raghunath

Accountant

Blook no 2 Lokmangal Vihar Barshi Road
Bale, Solapur.
Mobile           :    9823280193

3

Shri.Narke Manik Chandrbhan

Sr. officer

Lokmangal Vihar Barshi Road Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404405

4

Shri.Salunke Sanjay Govindrao

Jr. officer / cashier

11 South Kasba Laxmi Market Road, Solapur.
Mobile           :    99823404416

5

Shri.Bonge Pandurang Changdev

Jr. officer

Blook no 2 Lokmangal Vihar Barshi Road Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404419

6

Shri.jadhav Mahavir Changdev

Jr. officer

Blook no 4 Lokmangal Vihar Barshi Road,
Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404417

7

Shri.Devadkar Nishant Manikrao

Jr. officer

Blook no 5 Lokmangal Vihar Barshi Road,
Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404455

8

Shri.Sathe Bapu Mahadev

Clerk

Jay Pavta Hanuman Galli Deshmukh Patil Wasti, Solapur.
Mobile           :    9923404418

9

Mrs.Ghogare Vanita Manikrao

Clerk

Blook no 5 Lokmangal Vihar Barshi Road,
Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404455

10

Shri. Jadhav Sachin Hari

Clerk

261 Juni Mill Chwal Murarji Peth, Solapur.
Mobile           :    9823624479

11

Shri.Yadhav Pramod Vijaykumar

Telephone Operator

Blook no 148 Uma nagari Murarji Peth, Solapur.
Mobile           :    9822657064

12

Mrs.Sutkar Rupali Bharat

Jr. officer

Blook no 4 Lokmangal Vihar Barshi Road,
Bale, Solapur.
Mobile           :    9923404417