EVENTS

.


प्रधान कार्यालय येथे सर्व सभासद, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार यांच्यासाठी तिळगुळ समारंभ घेण्यात आला होता.

.


सर्व महिला सभासद, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार यांच्यासाठी हळदी कुंकू व तिळगुळ समारंभ घेण्यात आला.

.


सर्व महिला सभासद, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार यांच्यासाठी हळदी कुंकू व तिळगुळ समारंभ घेण्यात आला.

.


कर्नाड बँकिंग रिसर्च डेव्हलपमेंट फौंडेशन कोल्हापूर यांच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटातून तृतीय पुरस्कार प्राप्त झाला.

.


कर्नाड बँकिंग रिसर्च डेव्हलपमेंट फौंडेशन कोल्हापूर यांच्या वतीने रु. ५०० ते रु. १००० कोटी ठेवी या गटातून बँकेस सर्वोत्तम अहवालाचा प्रथम पुरस्कार प्राप्त झाला.

.

OUR SCHEMES