Board of Directors

Sr.No Designation Name and Contacts
1

President

Shri. Deshmukh Subhash Sureshchandra

13A, Sahyadri Nagar, Hotgi Road, Solapur.

Mobile – Office

Telephone – Office

Mobile – Residence

Telephone – Residence

9923333344

2735533

9422457145

2735500

2 Vice-President

2

Shri. Salunke Shankar Maruti

41/1, Maji Sainik Nagar, Vijapur Road, Solapur

Mobile – Office

Telephone – Office

Telephone – Residence

9923404411

2656100

2342593

3 Director

3

Shri. Patil Dinkar Krushnaji

2008/3, South Sadar Bazar, Solapur.

Mobile 7350141999
4 Director

4

Shri. Pawar Shahaji Gulchand

A/P – Mardi, Tq. North Solapur, Dist. Solapur

Mobile – Office

Telephone – Office

Mobile – Residence

Telephone – Residence

9923468999

2735540

9822249222

2735541

5 Director

5

Shri. Chandrakant Aabasaheb Killedar

39, Aasar Hou.Society,Hotgi Road,Solapur.

Mobile 9890633700
6 Director

6

Shri. Kotali Sidram Shankarrao

A/228, Mantri Chandak Nagar, Solapur

Mobile 9422068263
7 Director

7

 

Shri. Devanand Kashinath Chilvant

Rohan Residency, Padmaja Park, Jule Solapur,Solapur.

Mobile 9923404403
8 Director

8

Shri. Subhash Balbhim Gaikwad

7/12, Nirmal Nagar,Murarji peth.Solapur.

Mobile 9922993832
9 Director

9

Shri.Babaurav Laxmanrav Petkar

74, Forest,New thire gao,Solapur.

Mobile 9823842844
10 Director

10

Shri. Shri.Pradip Narayan Nagane

RH 160,Flat No.13, Punam, G Block, Chinchwad, Pune.

Mobile 8888870821
11 Director

11

Shri. Satish Suresh Lamkhne

A/p Akolekati, Ta. N. Solapur. Solapur.

Mobile 7588610534
12 Director

12

Sou.Sudha Avinash Allimore

147, Vasant Vihar, Solapur.

Mobile 9423326071
13 Director

13

Sou.Jayashri Kishor Mali

Flat No.8, Snehaprabhat App.Prabhat Road,Pune.

Mobile 9930312531
14 Director

14

Sou.Pushpanjali Narendra Katikar

30, Sharda Society, Jule Solapur, Solapur.

Mobile 9890846451
15 Director

15

Shri.Ashok Dattatrey Madgundi

210, Sakhar peth,Solapur.

Mobile – Office 9422458139
16 Director

16

Shri.Sidram Vyankappa Ghodke

38 B,Aasara Ho.Society, Hotgi Road, Solapur.

Mobile 9765154954
17 Director

17

Shri.Shankrayya Maharudrayya Ganechari

Flat No. 1605, Raj Ligci 1, E.Wing Vikroli, Mumbai.

Mobile 9819132750
18 General Manager

18

Shri. Dinkar Deshmukh

“Annutam”, 16B, Rajesh Kothe Nagar, Dhumma Vasti, Solapur

Mobile 9923404500